Generalforsamling

Generalforsamling i Glade Børn Fonden

Vi afholder ordinær generalforsamling i Foreningen Glade Børn Fonden, onsdag den 3. april 2024 kl. 19.00.  

Generalforsamlingen afholdes i Gundsølillehallens selskabslokaler, Store Valbyvej 248A, 4000 Roskilde

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes til formanden på mail [email protected], senest 3 uger før generalforsamlingen eller nærmere den 30. marts.

Senest 14 dage før generalforsamlingen udsendes den endelige dagsorden med eventuelle forslag.

 

I forlængelse af generalforsamlingen afholdes der et spændende Informationsmøde om årets tur til Djursland og Fuglsøcentret. Her kan både tidligere ryttere og kommende selvfølgelig deltage. Turen afvikles fra den 3. august til og med den 9. august 2024. Som noget nyt kan ryttere på gode elcykler nu også deltage. Endvidere bliver der mulighed for at lave en familietur ud af det, idet din bedre halvdel er velkommen til at cykle med eller bare nyde faciliteterne på Fuglsøcentret. Turen er beskrevet i vedhæftede fil, hvor du også let og ubesværet kan melde dig til den fleksible tur på dette link


https://www.orslev-cykelrejser...

Foreningen Glade Børn Fonden holder fast i sit sociale formål – nemlig at hjælpe skyggebørn. Vi forventer således igen i år at kunne uddele donationer på generalforsamlingen.

Så alt i alt en spændende aften, som du ikke må gå glip af. Af hensyn til det praktiske – mulighed for at købe i cafeteriaet - vil det være fint med en tilkendegivelse om du kommer, men ikke et krav. Send en mail på [email protected].

 

 

På bestyrelsens vegne

Evan Lynnerup 

Teamchef

Mail: 

[email protected]

Tlf.: +45 30661283