Sponsor for Glade Børn Fonden

Sponsorer

Fonden har til formål at støtte skyggebørn i Roskilde og omegn  og derved genskabe glæden hos denne type børn.   Se hvad vi betegner som skyggebørn her.  Frivillige indbetalinger og donationer kan indbetales på  Glade Børn Fondens konto:  Reg.nr.: 2232 Kontonr: 3495 553 816.

Glade Børn Fonden har blandt andet ydet støtte til 
skyggebørn på Roskilde Sygehus

Ønsker om sponsorater samt ideer og forslag til  sponsorgruppens aktiviteter bedes rettet til [email protected] Herefter vil en repræsentant for sponsorgruppen snarest kontakte dig  Kontakt evt.  Stiig Broby eller Henny Wibholm for mere information om Glade Børn Fonden´s formål.