Sponsor for Glade Børn Fonden

Sponsorer

Ønsker om sponsorater samt ideer og forslag til  sponsorgruppens aktiviteter bedes rettet til [email protected] Herefter vil en repræsentant for sponsorgruppen snarest kontakte dig  Kontakt evt.  Stiig Broby eller Henny Wibholm for mere information om Glade Børn Fonden´s formål. 

Frivillige indbetalinger og donationer kan indbetales på  Glade Børn Fondens konto:  Reg.nr.: 2232 Kontonr: 3495 553 816.

Fonden har til formål at støtte "skyggebørn" i Roskilde og omegn,  og derved genskabe glæden hos denne type børn.   Se hvad vi betegner som skyggebørn her.   

Glade Børn Fonden har blandt andet ydet støtte til 
børnene og søskende på Roskilde Sygehus.