Prev   Next
Trafiksikkerhed:  

 

 

 Generelt:

Trafikregler er meget mere end blot de basale færdselsregler, der anviser, hvordan cyklister lovmæssigt skal forholde sig i trafikken.
For at komme sikkert og godt til Paris er der en række andre "regler", som kan få alting til at glide lettere.

  

Sikkerhed på turen.

Først og fremmest skal alle almindelige færdselsregler selvfølgelig altid overholdes.
Turen 
gennemføres på offentlige veje og stier. Det betyder, at færdselsloven skal respekteres og overholdes. Der skal vises hensyn til øvrig trafik, og enhver anvisning - via skiltning eller fra myndigheder - skal straks efterkommes.
Det er også vigtigt at huske, at dette ikke er et væddeløb, hvor det handler om at komme først – det handler om oplevelser og en sikker og god tur frem til målet.

Råd som altid bør efterleves:

 • Hold begge hænder på styret, placer hænderne yderst på styret. Holder man midt på styret, kan et svaj fra sidemanden eller et hul i vejen få katastrofale følger.
 • Man bør aldrig vende sig om for at se bagud, når man kører i flok. Man risikerer at slå et slag ind i sidemanden med styrt til følge. Skal man vende sig om for at orientere sig bagud, lægger man en hånd på sidemandens skulder, så man holder balancen.
 • Nedbremsninger skal foretages i god tid og med en rolig bevægelse, evt. med en melding ned gennem feltet.
 • Når man ligger i feltet foretages ingen panikopbremsninger.
 • Får man uheld eller skal stoppe, skal der råbes ”defekt” - hvorefter man langsomt kan trække ud af rækken og stoppe (ræk evt. en arm i vejret).
 • Slår rækken et svaj, så lad bremsen være urørt og svaj stille og roligt med.
 • Vælg en gearing i god tid, mens der er ro i feltet. Undgå at skifte gear midt på en bakke, hvis det vil medføre, at den bagved må dreje ud eller bremse.
 • Hvis du har valgt et for stort gear til en bakke, så stå op og træd, men husk at rejse dig, inden du går i stå. I modsat fald generer du dem bagved.
 • Hold hele tiden fokus på, hvor du kører, og koncentrer dig om at præstere jævn kørsel – du har jo egentlig ikke andet at lave!
 • Benyt enhver pause til at efterse dine dæk for småsten.
 • Vi kører med en indbyrdes afstand på 10–40 cm - men kør aldrig tættere på den foranliggende, end at du er tryg ved det.
 • Nedbremsninger foretages i god tid og med en rolig bevægelse. Når man ligger i feltet foretages ingen panik-opbremsninger.
 • Møder du et hul i vejen eller en ”død krage” og ikke kan nå at svaje stille og roligt uden om, så kør lige ud. Hellere en punktering eller en bukket fælg end en bunke ryttere på vejen ovenpå dig.
 • Forreste cykelryttere skal hele tiden træde i pedalerne – faktisk også ned ad bakke, ellers vil de bagvedkørende køre op i dem foran.

 Pas på tempoet.

 • Vær meget opmærksom på, at gruppen ikke kan eller skal køre hurtigere, end at den svageste rytter på holdet har det godt med cyklingen – hele dagen.
 • Ryttere med mange kræfter skal være opmærksomme og tilbageholdende, så de ikke indirekte kommer til at presse tempoet i vejret.
 • Vær meget opmærksom på, at tempoet "af sig selv" nedsættes på bakker eller i sving, hvilket vil splitte eller stresse gruppen, hvis der ikke gives tid til samling.
 • Kører de forreste gennem et sving eller efter en bakke med samme fart som før bakken eller svinget, skal halvdelen af gruppen køre feltet op hver gang, hvis hastigheden ikke kortvarigt nedsættes efter bakken eller svinget. Dette kan over en hel dag tære slemt på kræfterne for de bagvedliggende. 
     

Signal og tegngivning.

 • Tegngivning ved højre og venstresving.
 • Når vi skal svinge, vil der blive givet en kommando (højre, venstre eller ligeud)
 • Kortlæserens anvisninger skal altid følges og respekteres. Hvis der fx råbes ”højre” og en anden råber ”nej-venstre”, så er der meget stor risiko for uheld og styrt. Derfor skal ”kortlæserens” anvisninger altid respekteres og være det, der gengives. Er der tvivl om retningen, orienteres kortlæseren diskret, hvorefter der evt. kan tages beslutning om stop eller ændring af retning.
 • Alle viser med armen, hvilken vej vi skal svinge, så andre trafikanter ved, hvor vi er på vej hen.
 • Ved sving er det vigtigt, at de forreste sætter hastigheden ned (mindst ned med 5 km/t), så vi svinger så langt til højre som muligt. Hastigheden sættes først op igen, nå de bagerste ryttere melder ”samling”.
 • Når vi skal krydse en vej, er det de to forreste som vurderer, om vi kan komme uhindret over, eller om vi må stoppe. I begge tilfælde gives en klar melding til resten af gruppen, som ”stop” eller ”fri”.
 • Vi gentager alle kommandoer og advarsler.
 • Det er vigtigt, at kommandoen eller advarslen gentages ned gennem gruppen, så alle har hørt og forstået, hvad vi skal. Specielt på meget lange etaper er det vigtigt, at advarslen kommer hele vejen igennem (aht. sikkerheden!).
 • Det er KUN det nødvendige, der skal advares om (råb og/eller signal) – ellers kan det jo blive til flere tusinde unødvendige advarsler på vejen til Paris. Hver gang man råber, giver det lidt uro i geleddet.
 • Så råb, hvis der er en reel risiko (hul i vejen, glasskår, helle på cykelstien osv.)
 • Undgå pludselige sving, hvor du bliver til fare for de øvrige. Hellere et defekt dæk end et styrt.
 • ”Hjælp jeg skal tisse …" Dette er individuelt, men som hovedregel bør man foretage toiletbesøg før start og ved depoter. Hele feltet kan naturligvis ikke stoppe, hver gang én skal tisse. Ekstraordinært må feltet adviseres, så alle er helt klar over, hvorfor én forlader feltet for en kort stund. Muligvis sænker feltet farten lidt, og man må selv køre feltet op – men det koster kræfter …
 • Når vi taler så meget om holdkørsel, er det fordi, der ligger så meget hjælp at hente ved god holdkørsel.
 • Alternativet bliver jo blot en cykeltur til Paris – og så er der langt, hvis man skal køre” alene”. Brug derfor al den glæde og nytte, som ligger i holdkørsel.
 • Måske oplever man det lidt ubehageligt at køre tæt, men prøv at tage udfordringen op og opdag, hvor stor en støtte og hjælp, det er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De typiske advarsler:

 • ”FORFRA”:  Gruppen skal være opmærksom på et køretøj forfra. Vi fortsætter med at køre på samme måde, men trækker måske lidt tættere sammen.
 • ”BAGFRA”: Gruppen skal være opmærksom på et køretøj bagfra. Vi fortsætter med at køre på samme måde, men trækker måske lidt tættere sammen.
 • ”FRI”:  Gruppen kan frit passere en vej (eller svinge til venstre på en vej). Vi krydser så vidt muligt vejen på èn gang.
 • ”SE OP”:  Gruppen skal være opmærksom på en forhindring forfra (fodgængere, holdende biler, cykelsti, vejarbejde). Suppleres med signal med højre arm mod højre lår/hofte.
 • ”HUL”:  Der advares mod hul(ler) i vejen (ikke kun ujævnheder), og samtidig markeres med højre eller venstre hånd til den side, hvor hullet er.
 • ”GRUS/STEN”:  Der advares mod grus eller sten på vejen og samtidig markeres med højre eller venstre hånd til hvilken side, det ligger (via en fejende bevægelse med hånden.

De typiske kommandoer:

 • ”TO OG TO” betyder, at gruppen skal ændre køreform til paradekørsel, hvor vi kører to og to ved siden af hinanden og lige bag de forankørende.
 • ”SMAL TO OG TO” betyder, at gruppen skal ændre køreform, således at vi kører to og to forskudt ved siden af hinanden.
 • ”EN OG EN” betyder, at gruppen skal ændre køreform fra paradekørsel til kørsel på en række, så vi fylder mindre. Vi laver en ”elastik”-fletning.
 • ”VENSTRE” betyder at gruppen skal dreje til venstre. Kommandoen kan udbygges med en mere præcis angivelse af, hvor holdet skal dreje (næste gang, efter det gule hus osv.)
 • ”HØJRE” betyder at gruppen skal dreje til højre. Kommandoen kan udbygges med en mere præcis angivelse af, hvor holdet skal dreje.
 • ”LIGE UD” betyder, at gruppen skal fortsætte lige ud/over i et kommende vejkryds eller en rundkørsel.
 • ”DEFEKT” betyder, at der er en punktering eller anden defekt.
 • ”OPSAMLING” betyder at tempoet skal sættes lidt ned i gruppen, så de bageste kan komme op til gruppen (efter sving, bakker, defekter mv).
 • ”SAMLING” betyder, at gruppen er samlet igen, og at hastigheden øges til det, den var inden spredningen.
 • ”2 NED” betyder, at farten er for høj og skal reduceres med 2 km/t. Farten skal nedsættes stille og roligt. Ingen pludselige opbremsninger.
 • ”2 OP” betyder, at farten kan øges med 2 km/t. Farten øges stille og roligt.
 • ”STOP” betyder, at gruppen skal stoppe. Signalet gives i god tid, og hastigheden sættes ned stille og roligt. De to forreste giver tegn med hånden (rækker armen i vejret) og meldingen forplanter sig ned i feltet.