Prev   Next

Spilleregler for Teams:

Sikkerhed:
Sikkerheden undervejs på turen er alfa og omega for, at vi alle kan få en god oplevelse.
Der må derfor ikke gås på kompromis med sikkerheden undervejs.
Cykelhjelm er naturligvis obligatorisk for alle deltagere.

Uheld på turen.
Vi håber selvfølgelig på at undgå uheld af nogen art, men garantere, at de ikke vil ske, kan vi selvfølgelig ikke.

 • Opstår der uheld med personskade, som kan være af mere alvorlig karakter, kontaktes servicevognen.
 • Teamlederen har i samråd med den daglige ledelse for ruten kompetence til at træffe beslutning om, hvorvidt skader eller styrt skal medføre kontakt til et hospital eller blot en timeout i en servicebil.
 • Skønnes hospitalsbehandling at være nødvending, vurderes det, om der skal tilkaldes en ambulance eller en servicebil.
 • En person fra teamet skal i så fald køre med den uheldsramte deltager til hospitalet.
 • Opstår der uheld af mekanisk art med cyklerne, søges disse udbedret så hurtigt som muligt - enten på egen hånd eller med hjælp fra Servicebilen.
 • Hver enkelt rytter er 100% selv ansvarlig for, at eget udstyr er i orden før og under turen.
 • Har man defekt på en af etaperne, skal man give holdet tydelig besked om dette.
 • Man må ordne sin defekt og igen indhente feltet, som sænker farten, til der atter er samling på feltet.
 • Evt. kan 1-2 andre ryttere blive hos den rytter, som har defekten. Derefter indhentes feltet ved fælles hjælp.

Servicebilen.
Der vil være tilknyttet en servicebil til hvert team. Servicebilen vil dels have deltagernes personlige cykelværktøj og reservedele og dels nødvendigt udstyr til at klare punkteringer/hjul-/dækskift og eventuelle andre nedbrud på cyklen.
Afhængigt af hvordan de forkellige teams eventuelt beslutter sig for at dele sig op i mindre enheder, vil det måske eller måske ikke kunne lade sig gøre at have en servicebil tilknyttet alle de m
indre team.

                Servicebil på Place de la Concorde
Husk at servicebilen IKKE er den enkelte deltagers private rullende cykelværksted med egen mekaniker!!! – men der vil i servicebilen forefindes diverse cykelværktøj, som kan benyttes undervejs og ved depoter, ligesom servicebilen vil medbringe diverse førstehjælpsudstyr. Service-manageren og øvrigt servicepersonale er som udgangspunkt med på samme vilkår (også økonomiske!) som alle andre deltagere. De har blot besluttet sig for at opleve turen fra servicebilen, men bruger ligesom alle øvrige deltagere deres sommerferie sammen med Team Glade Børn.

Roller på etaperne:
For at få alle deltagere til at føle et fælles ansvar for at få tingene til at fungere på de enkelte teams er der defineret en række opgaver for hver enkelt etape.
Disse opgaver vil blive delt mellem deltagerne. Det forventes således, at alle deltagere vil påtage sig en eller flere af disse opgaver undervejs.
Fordelingen af de forskellige opgaver vil blive aftalt på de enkelte teams i god tid, inden turen starter fra Roskilde, så alle ved, hvem der på en given etape vil have en nærmere defineret opgave.
Der kan forventes følgende opgaver/roller pr. etape:
 

 • Teamleder
  • Teamlederen er overordnet set ansvarlig for hele teamet den pågældende dag.
  • Teamlederen er ansvarlig for at sikre og checke, at der altid på holdet er det nødvendige (opladede) udstyr i form af mobiltelefoner og GPS udstyr.
  • Teamlederen har ansvaret for at koordinere kontakt og dialog med servicebiler og andre teams efter behov.
 • Route-manager:
  • Route-manageren har ansvaret for teamets officielle cykel-GPS'en og dermed for at teamet følger dagens rute.
  • Route-manageren kører forrest på dagens etape samt fører an i feltet og viser vej.
 • Havelåge:
  • Havelågen er ansvarlig for at sikre, at alle deltagere på teamet kan følge med på dagens etape.
  • Havelågen kører bagest i feltet og kan på den måde sørge for, at alle kommer med.
  • Såfremt enkelte deltagere har problemer med at følge med - eller hvis enkelte ryttere er kommet bagud som følge af en defekt - er det havelågens ansvar at gøre Teamlederen opmærksom på, om farten skal sættes en smule ned samt give besked, når der igen er samling på teamet.
 • Vejrprofet:
  • Vejrprofeten har til opgave at oplyse holdet om det forventede vejr på næste dags rute/etape – så den rette påklædning kan planlægges.
  • Der kan normalt indsamles oplysninger på hotellerne om næste dags vejr.
 • Nurser: 
  • Nursen har den opgave at sikre, at teamet er samlet og klar til afgang til dagens etape.
  • Nursen skal vide og informere Teamlederen om præcis, hvem der cykler med på dagens etape.
  • Nursen skal, så vidt det er muligt, sikre, at alle på teamet er kommet op, har fået morgenmad og er klar til afgang til tiden osv.
 • Service-manager:
  • Service-manageren har ansvaret for servicebilen samt for den optimale kontakt og koordinering mellem feltet/teamet og servicevognen under løbet.

Som det fremgår af ovenstående opgaver, så har man fælles interesser og opgaver på en sådan tur og dermed også et fælles ansvar for, at alle får en rigtig god tur.


 

Det mobile serviceværksted

 Det mobile serviceværksted.