Prev   Next
Venteliste:
Tilbage til Tilmelding

Da interessen for at deltage i turen har været overvældende har Arbejdsgruppen også en venteliste med personer, der er interesserede i at deltage, men som vi desværre indtil videre har måttet skuffe.
Vi vil rette henvendelse til personer på venteliste i tilfælde af, at der måtte blive ledige pladser på holdet.

Henvendelse omkring ventelisten bedes rettet til Henny Wibholm.