Prev   Next

 


Sponsor for Glade Børn Fonden 

Fonden har til formål at støtte skyggebørn i Roskilde og omegn
og derved genskabe glæden hos denne type børn. 
Se hvad vi betegner som skyggebørn her.

 Frivillige indbetalinger og donationer kan indbetales på
Glade Børn Fondens konto: 
Reg.nr.: 2232 Kontonr: 3495 553 816.

Glade Børn Fonden har blandt andet ydet støtte til
skyggebørn på Roskilde Sygehus

Ønsker om sponsorater samt ideer og forslag til
sponsorgruppens aktiviteter bedes rettet til
sponsor@gladeboernfonden.dk
Herefter vil en repræsentant for sponsorgruppen snarest kontakte dig 

Kontakt evt.  Stiig Broby eller Henny Wibholm for mere information
om Glade Børn Fonden´s formål.