Prev   Next

Arbejdsgrupper for Touren 2017

 

Arbejdsgruppe:                        Tovholder/ initiativpligtig:                Gruppedeltagere: 

Sponcorgruppen                       Søren Lyder                        Kenneth – Karl Erik – Henning - Jens

Træningsgruppen                     Sander Christoffersen           Johnny – Thomas – Susanne – Beate

Router ( Roskilde/ Alsace)       Johnny Andersen                 Hans – Christian – Bent – Søren N

Servicebiler                             Stiig Broby                         Lise – Henrik

Presse / kommunikation          Stiig Broby                         Evan – Peter E.

Hotel / logistik                        Stiig Broby                                

Nye hold – nye byer …             Stiig Broby                         Evan

Økonomi / administration        Henny Wibholm                        

Forplejning                              Susanne Palmblad               Marianne