Prev   Next

Årets Tour:

Da den første cykeltur til Paris i 2012 blev planlagt, var det ambitionen at gøre turen attraktiv for så mange som muligt - uden hensyn til alder, uden ekstreme krav til fysisk formåen eller tidligere bedrifter og cykelvaner.

Med de ca. 1200 km. mellem Roskilde og Paris skulle der cykles omkring 150 km. pr. dag for at nå frem på de planlagte 8 etaper, hvilket jo trods alt ikke er en distance alle og enhver bare lige kan kaste sig ud i.

For alligevel at tillade alle uanset erfaring med lange cykelture at deltage, blev der udtænkt et helt unikt koncept, som adskiller Glade Børn Fondens cykelture fra alle andre lignende arrangementer.

I stedet for at alle deltagere skulle cykle samtlige 150 km. hver dag, blev der lagt op til at dele holdet op i forskellige grupper, hvor nogle af grupperne cyklede en kortere distance pr. dag og blev transporteret resten af dagens etape i bus frem til det næste hotel.

Der blev derfor etableret 3 hold:

  • Team 50:      Der cykler ca. 50 km. om dagen.
  • Team 100:    Der cykler ca. 100 km. om dagen.
  • Team 150:    Der cykler hele distancen fra hotel til hotel - ca. 150 km. pr. dag.

Det viste sig at dette koncept var en ubetinget succes.
Aldersfordelingen var betydeligt større, end man ser ved tilsvarende arrangementer, idet den yngste deltager var 15 år og den ældste var 72 år.
Ydermere gav disse forskellige hold en noget anderledes stemning på hele turen i forhold til hvad man ser på andre tilsvarende hold.

Konceptet var således en success og det er derfor blevet fastholdt efterfølgende - det er en cykeltur, hvor det gælder om at være med, og ikke et cykelløb, hvor det gælder om at komme først.

Arbejdsgruppen har nogle fælles ambitioner for afviklingen af turene:

  • SIKKERHED
  • FÆLLESSKAB
  • OPLEVELSE
  • SJOVT OG UDFORDRENDE

Disse ambitioner gælder ikke blot for de enkelte deltagere men også for Arbejdsgruppen som arrangerer turene. Det afspejles bl.a. også i valget af mål-byer.
De første to år (2012 og 2013) gik turen til Paris, sidste år (2014) blev målet sat til Bolzano i Nord-Italien og denne destination er også målet for turen i 2015.
Ved at variere ruterne opnår arbejdsgruppen og dens medlemmer at der kommer nye slags udfordringer og der gives samtidig flere muligheder for at kombinere familiernes sommerferie med Glade Børn Fondens cykelture.

 2015 aflang